I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvidácii

Rating a informácie o I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvidácii

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvidácii 12905 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 85122. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 90.1802% spoločností je horších ako I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvidácii.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvid&aacute;cii" href="http://i-k-a-plus.sk-rating.com/">
   <img src="http://i-k-a-plus.sk-rating.com/i-k-a-plus.png" width="150" height="25" alt="Rating I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvid&aacute;cii" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating I.K.A.  Plus, s.r.o. - v likvidácii

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia